Advocatenkantoor Van Engelen

advocatenkantoor Van Engelen

advocaten

Mr. L.T.G. van Engelen

Beëdigd op 25 augustus 1975

Gespecialiseerd in letselschadezaken en geschillen verband houdend met arbeidsongeschiktheid, waarbij te denken valt aan arbeidsrechtelijke problemen voortvloeiende uit arbeidsongeschiktheid en aanspraken op uitkeringen (WAO, WIA en arbeidsongeschiktheidspolissen voor zelfstandigen).

Lid van:

Vereniging van LetselschadeAdvocaten LSA www.LSA.nl

Werkgroep Artsen Advocaten www.waa.nl

Specialisatievereniging Sociaal Zekerheidsrecht advocaten SSZ www.ssz-advocaten

Mr. drs. M.J. Verwers

Beëdigd op 30 augustus 1996.

Gespecialiseerd in vreemdelingenzaken.

In het vreemdelingenrecht gaat het vooral om het voeren van procedures ter verkrijging en behoud van verblijfsrecht in Nederland dan wel voor het verkrijgen van een tewerkstellingsvergunning van werknemers, het verkrijgen van visa en het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Lid van:

Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland VAJN www.vajn.org

Werkgroep Rechtsbijstand in vreemdelingenzaken www.forum.nl

Valid XHTML 1.0 Transitional | webdesign | www.marioncoenen.nl/webdesignatelier at marioncoenen dot nl