Advocatenkantoor Van Engelen

advocatenkantoor Van Engelen

advocaten

Mr. L.T.G. van Engelen

Beëdigd op 25 augustus 1975.

Gespecialiseerd in letselschadezaken en geschillen verband houdend met arbeidsongeschiktheid, waarbij te denken valt aan problemen voortvloeiende uit arbeidsongeschiktheid en aanspraken op uitkeringen (WAO, WIA en arbeidsongeschiktheidspolissen voor zelfstandigen).

Lid van:

Mr. drs. M.J. Verwers

Beëdigd op 30 augustus 1996.

Gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenrecht en personen- en familierecht.

Lid van:

Rechtsgebiedenregister

De hierboven genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Valid XHTML 1.0 Transitional | webdesign | www.marioncoenen.nl/webdesignatelier at marioncoenen dot nl