Advocatenkantoor Van Engelen

advocatenkantoor Van Engelen

kosten

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien het inkomen beneden een door de overheid bepaalde grens ligt, kan een beroep worden gedaan op gesubsidieerde rechtsbijstand.

In dat geval behoeft de rechtzoekende slechts eenmalig een eigen bijdrage te betalen. Het restant van de advocaatkosten komt voor rekening van de overheid.

Behalve de advocaatkosten moet met andere kosten rekening worden gehouden, zoals griffierechten, in het geval een procedure wordt begonnen, en kosten van opvragen medische informatie.

Kosten bij letselschade

In veel gevallen behoeft de cliŽnt geen kosten te maken, omdat de kosten volledig of grotendeels worden betaald door de aansprakelijk partij of diens verzekeraar. Hetzelfde geldt voor de kosten van de eigen onafhankelijke medisch adviseur die wordt ingeschakeld.

Daarnaast is er ook hier de mogelijkheid om een beroep te doen op de door de overheid gefinancierde rechtshulp, indien het inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens liggen.

Prijsafspraak

Indien geen beroep kan worden gedaan op de overheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand, wordt in de regel bij aanvang van de werkzaamheden een prijsafspraak gemaakt op basis van een uurtarief. Het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak en het belang.

In bepaalde zaken is het mogelijk vooraf prijsafspraken te maken waarbij de advocaatkosten uiteindelijk mede bepaald worden door het behaalde resultaat. Met name geldt dit indien een procedure nodig is.

OriŽnterend gesprek

Het eerste oriŽnterend gesprek is kosteloos.

Valid XHTML 1.0 Transitional | webdesign | www.marioncoenen.nl/webdesignatelier at marioncoenen dot nl